Centrum Pomocy Rodzinie "Modus Vivendi"

Na podstawie doświadczeń w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością i jego rodziną oraz podążając za najnowszymi metodami terapeutycznymi zrodził się pomysł utworzenia naszego Centrum. Modus vivendi (łac. „sposób życia”) – to ułożenie stosunków pomiędzy stronami na podstawie tymczasowego kompromisu, z pominięciem najbardziej rozbieżnych i zapalnych kwestii oraz zakładające ich późniejsze uregulowanie.

Decydując się w swoim życiu na pracę terapeutyczną postanowiłam podzielić się pasją, powołaniem oraz doświadczeniem w pracy z rodziną. Dla mnie” modus vivendi” to modelowanie życia.

CENTRUM POMOCY RODZINIE "MODUS VIVENDI" działają na rzecz dzieci z deficytami oraz problemami rozwojowymi jak również z myślą o rodzinach tych dzieci. Nasze Centrum jest miejscem gdzie w stworzonej przez nas domowej, ciepłej atmosferze będącej podłożem do trafnej diagnozy, skutecznej terapii dzieci i dobrego samopoczucia ich opiekunów, oferujemy pomoc w zakresie diagnozy i terapii dla dzieci z deficytami w rozwoju. Świadczymy również konsultacje i terapie dla rodziców.

Prawidłowo postawiona diagnoza i szybko wdrożone wielopoziomowe działania terapeutyczne w tym innowacyjne formy terapii w znaczącym stopniu mają wpływ na zmniejszenie lub wyeliminowanie konsekwencji kłopotów psychologicznych czy emocjonalnych z jakimi boryka się dziś wiele dzieci.

Celem, który sobie wyznaczyliśmy jest profesjonalna pomoc dzieciom z różnymi problemami rozwojowymi (dysleksja, niedosłuch centralny, spektrum autyzmu ,Zespół Aspergera, Zespół Downa, Mózgowe Porażenie Dziecięce, ADHD/ADD, trudności szkolne, zaburzenia zachowania, zaburzenia komunikacji, zaburzenia integracji sensorycznej, i inne).

Rodzicom dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych pragniemy pomóc w lepszym poznaniu ich dziecka, znalezieniu jego mocnych stron i ustaleniu najlepszych dróg oddziaływań.
Wspieramy rodzica zarówno w działaniu terapeutycznym wobec dziecka jak i w stosunku do samego rodzica. Z naszych doświadczeń wynika, że dziecko z dysfunkcją często jest objawem całego układu funkcjonowania rodziny stąd szeroki zakres pomocy psychologicznej- terapii rodzinnej czy indywidualnej.

Centrum również oferuje szeroki wachlarz pomocy psychologicznej dla indywidualnego klienta w tym innowacyjne formy terapeutyczne.
Oferujemy konsultacje pedagogiczne, psychologiczne,logopedyczne,neurologopedyczne, fizjoterapeutyczne, zaburzeń integracji sensorycznych, terapeutyczne :

W ramach wczesnego wspomagania rozwoju oferujemy zajęcia:

ADD
ADHD
DYSLEKSJA
NIEDOSŁUCH CENTRALNY
ZESPÓŁ ASPERGERA
AUTYZM
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ INTELEKTUALNA
PROBLEMY EMOCJONALNE
TRUDNOŚCI SZKOLNE
ZABURZENIA NEUROROZWOJOWE

Oferujemy innowacyjny wachlarz diagnostyczny i terapeutyczny dla dzieci, młodzieży i rodziców:

DIAGNOZA I TERAPIA ZABURZEŃ UWAGI SŁUCHOWEJ –TEST UWAGI SŁUCHOWEJ
TERAPIA TOMATISA-TRENING SŁUCHOWY
DIAGNOZA ZABURZEŃ PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO
TRENING SŁUCHOWY NEUROFLOW
ĆWICZENIA REHABILITACYJNE- INTERAKTYWNY METRONOM
DIAGNOZA ORAZ TERAPIA METODĄ WARNKEGO
ZAJĘCIA NA SALI DOŚWIADCZANIA ŚWIATA
FIZJOTERAPIA
TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA I RODZINNA
ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE I EDUKACYJNE DLA DZIECI
ZAJĘCIA GRUPOWE DLA DZIECI ( TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH, ARTETERAPIA, MUZYKOTERAPIA,SENSOPLASTYKA ZAJĘCIA Z ROBOTYKI)
KONSULTACJE I OPRACOWYWANIE DOMOWYCH PROGRAMÓW TERAPEUTYCZNYCH
GRUPY WSPARCIA


Dodatkowo organizujemy:

SZKOLENIA I WARSZTATY Z ZAKRESU METOD PRACY Z DZIECKIEM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DLA RODZICÓW,
SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI, PEDAGOGÓW, PSYCHOLOGÓW,
KONSULTACJE I SUPERWIZJE W ZAKRESIE PROWADZENIA TERAPII Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH- W TYM INNOWACYJNE FORMY DIAGNOZY I TERAPII.
 
 
Centrum Pomocy Rodzinie "Modus Vivendi"
ul.Fojkisa 8, 41-103 Siemianowice Śl.
 

  +48 792 678 661

  +48 668 678 661

  +48 604 708 025

 
 
info@centrumpomocyrodzinie.pl