Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Poradnia Rodzinna Siemianowice Śl.

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Poradnia Rodzinna Modus Vivendi dokonuje diagnozy z zakresu pedagogiki, psychologii, logopedii, neurologopedii, terapii integracji sensorycznej i innych terapii. Wydaje opinie do szkół, przedszkoli i urzędów publicznych zgodnie z obowiązującym prawem. Po dokonaniu diagnozy przygotowywany jest indywidualny plan terapii.

Od stycznia 2017 r. prowadzimy bezpłatne zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.
Do naszej placówki zapraszamy dzieci i młodzież z wyzwaniami rozwojowymi, w tym:

z Autyzmem,
z Zespołem Aspergera
z zespołami genetycznymi
z ADHD, ADD
niepełnosprawnością intelektualną
ze specyficznymi problemami w uczeniu się
z zaburzeniami neurologicznymi
z zaburzeniami z zakresu integracji sensorycznej
z zaburzeniami mowy i komunikacji
z problemami przetwarzania słuchowego
z zaburzeniami zachowania

Prawidłowo postawiona diagnoza i szybko wdrożone wielopoziomowe działania terapeutyczne w tym innowacyjne formy terapii w znaczącym stopniu mają wpływ na zmniejszenie lub wyeliminowanie konsekwencji kłopotów psychologicznych czy emocjonalnych z jakimi boryka się dziś wiele dzieci.

Celem, który sobie wyznaczyliśmy jest profesjonalna pomoc dzieciom z różnymi problemami rozwojowymi. Rodzicom dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych pragniemy pomóc w lepszym poznaniu ich dziecka, znalezieniu jego mocnych stron i ustaleniu najlepszych dróg oddziaływań.

Wspieramy rodzica zarówno w działaniu terapeutycznym wobec dziecka jak i w stosunku do samego rodzica. Z naszych doświadczeń wynika, że dziecko z dysfunkcją często jest objawem całego układu funkcjonowania rodziny stąd szeroki zakres pomocy psychologicznej- terapii rodzinnej czy indywidualnej.

Oferujemy konsultacje pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną, fizjoterapeutyczną oraz zaburzeń integracji sensorycznych.
Poradnia dysponuje:
DIAGNOZĄ I TERAPIĄ ZABURZEŃ UWAGI SŁUCHOWEJ –TEST UWAGI SŁUCHOWEJ
TRENING SŁUCHOWY METODĄ TOMATISA
DIAGNOZĄ ZABURZEŃ PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO
TRENINGIEM SŁUCHOWYM NEUROFLOW
FIZJOTERAPIA
DIAGNOZA I TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
DIAGNOZA I TERAPIA - METODA WARNKEGO
ĆWICZENIA Z INTERAKTYWNYM METRONOMEM
SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA
ZAJĘCIA Z LOGOPEDĄ
ZAJĘCIA Z NEUROLOGOPEDĄ
ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM
ZAJĘCIA Z PEDAGOGIEM
ARTETERAPIA
MUZYKOTERAPIA
SENSOPLASTYKA
LOGORYTMIKA
TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH- ZAJĘCIA GRUPOWE
ZAJĘCIA Z ROBOTYKI
PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA I RODZINNA
ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE DLA DZIECI
KORPETYCJE PRZEDMIOTOWE ( JĘZYK POLSKI, ANGIELSKI I MATEMATYKA)
ZAJĘCIA GRUPOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
KONSULTACJE I OPRACOWYWANIE DOMOWYCH PROGRAMÓW TERAPEUTYCZNYCH
GRUPY WSPRACIA

Dodatkowo organizujemy:

SZKOLENIA I WARSZTATY Z ZAKRESU METOD PRACY Z DZIECKIEM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DLA RODZICÓW,
SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI, PEDAGOGÓW, PSYCHOLOGÓW,
KONSULTACJE I SUPERWIZJE W ZAKRESIE PROWADZENIA TERAPII Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH- W TYM INNOWACYJNE FORMY DIAGNOZY I TERAPII.


 
 
Centrum Pomocy Rodzinie "Modus Vivendi"
ul.Fojkisa 8, 41-103 Siemianowice Śl.
 

  +48 792 678 661

  +48 668 678 661

  +48 604 708 025

 
 
info@centrumpomocyrodzinie.pl