^Na górę

Pomagamy rodzinie

Pracownia terapeutyczna Metoda Tomatisa

Ucho nie służy wyłącznie do słuchania. Stymuluje ono również nasz mózg i determinuje równowagę. Dobry słuch odgrywa pierwszorzędną rolę w sprzyjaniu rozwoju osobowościowego.
Metodę kształcenia uwagi słuchowej (trening słuchowy, metoda stymulacji audio-psycho-lingwistycznej) wynalazł francuski otolaryngolog, neurolog i foniatra - prof. Alfred Tomatis.

Terapia słuchu przeznaczona jest dla:

 • osób dorosłych z problemami radzenia sobie ze stresem lub emocjami
 • osób dorosłych mających problemy w trwałym zapamiętywaniu informacji
 • osób z problemami związanymi z depresją i brakiem energii
 • osób zawodowo pracujących głosem
 • osób mających trudności w nauce języków obcych

Cele podstawowe metody:

 • zwiększenie koncentracji
 • lepsze zapamiętywanie
 • polepszenie radzenia sobie z emocjami/stresem
 • skuteczniejsza nauka języków obcych
 • lepsze wykorzystywanie posiadanego potencjału
 • wspieranie funkcji słuchowej poprzez uregulowanie napięcia mięśni ucha środkowego
 • podnosi umiejętności wokalne
 • optymalizuje napięcie mięśniowe
 • pobudza czynności umysłowe
 • odciąża wzrok
 • lepsza umiejętność relaksowania się, odbudowy własnych sił witalnych oraz większa wiara w siebie

Trening polega na słuchaniu dobranego materiału dźwiękowego przez urządzanie nazywane „elektronicznym uchem”, które jest idealnym modelem ludzkiego ucha, stymulacja odbywa się poprzez dźwięki o określonej, wysokiej i niskiej częstotliwości. Dźwięki te są odpowiednio filtrowane. Podczas treningu, który składa się z kilku faz, indywidualnie dobrany materiał dźwiękowy dociera do pacjenta drogą powietrzną i kostną.
Przed rozpoczęciem treningu przeprowadzany jest test uwagi i lateralizacji słuchowej – badanie za pomocą audiometru i ustalenie ucha dominującego.

Dla każdego pacjenta opracowywany jest indywidualny program terapeutyczny (materiał dźwiękowy wraz z parametrami). Podczas terapii można rozmawiać, odpoczywać, uczyć się (tylko w pierwszym etapie). Cały trening składa się z kilku faz od bardzo intensywnego pobudzania dźwiękowego do aktywnego udziału pacjenta.

Pracownia używa do terapii wyłącznie sprzętu przetwarzającego dźwięk w sposób analogowy firmy PROTEAC Besson of Switzerland, który jest produkowany zgodnie z założeniami prof. A.Tomatisa.
Nie stosujemy "uproszczonych" wersji sprzętu cyfrowego (MP3, MP4), ponieważ przetwarza on dźwięk w sposób skokowy (0-1), dla terapii ucha - niepożądany. Natomiast dźwięk analogowy jest emitowany w sposób ciągły i wyłącznie na takim dźwięku profesor Tomatis opierał swoje badania. Efekty terapii przeprowadzonej przy użyciu dźwięku analogowego jest zupełnie innej jakości oraz znacznie trwalszy.

 

Copyright © 2013. Centrum Pomocy Rodzinie "Modus Vivendi"  Rights Reserved.