^Na górę

Pomagamy rodzinie

Szkoła dla Rodziców

Szkoła dla Rodziców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi oraz podzielenie się swoimi pozytywnymi i negatywnymi doświadczeniami w wychowaniu dzieci.
Głównym celem spotkań jest wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.
Ucząc umiejętności otwartego porozumiewania się w rodzinie przyczyniamy się do budowania silnej więzi między rodzicami a dziećmi.
Spotkania w szkole dla Rodziców są ukierunkowane na przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży oraz podnoszeniem kompetencji wychowawczych rodziców.

Realizacja:
- 1,5 godzinne spotkanie- sobota, docelowo 5-7 spotkań
- Cena: 80,00 zł za spotkanie od pary
- Metoda pracy warsztatowa,grupa 2-3 pary.
- Prowadzenie: dwóch terapeutów

Copyright © 2013. Centrum Pomocy Rodzinie "Modus Vivendi"  Rights Reserved.