^Na górę

Pomagamy rodzinie

Bezpłatny WWR w Siemianowicach

Zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju prowadzą wykwalifikowani specjaliści, terapeuci posiadający przygotowanie merytoryczne i praktyczne.

Coś Cię niepokoi w Twoim dziecku? Przyjdź do nas!

Pobierz naszą ulotkę

ulotka fundacja

FUNDACJA MODUS VIVENDI


FUNDACJA MODUS VIVENDI  jest organizacją rozwijającą i propagującą psychologię i psychoterapię, pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną w tym w szczególności Terapię Tomatisa. Pomagamy dzieciom, młodzieży i dorosłym zagrożonym wykluczeniem społecznym, z dysfunkcjami czy niepełnosprawnościami.

Działamy na rzecz ochrony i promocji zdrowia psychicznego oraz zdrowego stylu życia.

Doskonalimy metody diagnostyczne i terapeutyczne stosowane w terapii psychologicznej i psychoterapii
•    wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
•    doskonalenie metod stosowanych w counsellingu i coachingu
•    działalność wspierającą edukację – szkolenia z zakresu psychologii, psychoterapii, rozwoju osobistego, coachingu, doradztwa zawodowego i edukacyjno-zawodowego, sztuki, szkolenia z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej, z zastosowaniem nowych technologii
•    działalność w zakresie Terapii Tomatisa – zajęcia terapeutyczne i rozwojowe
•    działalność w zakresie zdrowia psychicznego, świadczoną przez psychologów i psychoterapeutów
 
Fundacja czuwa nad prawidłową realizacją zadań Centrum  Pomocy Rodzinie Modus Vivendi- placówki oferującej pomoc diagnostyczno-terapeutyczną przy jednoczesnym stosowaniu innowacyjnych urządzeń oraz konwencjonalnych metod pracy.
 
Fundacja w ramach własnej inicjatywy lub we współpracy z innymi jednostkami realizuje również bezpłatne badania przesiewowe oraz konsultacje psychologiczne.
Ponadto w ramach działania Fundacji realizowane są odpłatne  szkolenia dla nauczycieli, pedagogów, psychologów oraz warsztaty i szkolenia dla rodziców.

Dokumenty:

- Statut Fundacji Modus Vivendi

 

Dane Fundacji
FUNDACJA „MODUS VIVENDI”
41-103 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
UL.FOJKISA 8A
NIP 6431766299 REGON 362663651
KRS 0000578092
Tel.+48 668-678-661

www.centrumpomocyrodzinie.pl
info@centrumpomocyrodzinie.pl

Numer konta bankowego :Bank PKO BP 44 1020 2368 0000 2102 0491 9462

Copyright © 2013. Centrum Pomocy Rodzinie "Modus Vivendi"  Rights Reserved.