^Na górę

Pomagamy rodzinie

ZAJĘCIA ARTETERAPII

Zajęcia arteterapii to forma pracy terapeutycznej korzystająca z różnych metod: technik plastycznych, muzycznych, literackich i teatralnych. Umożliwia realizację celów leczniczych, rozwojowych i edukacyjnych. Arteterapia wspiera proces poznawania siebie i samoakceptacji, pomaga radzić sobie z własnymi emocjami. Daje możliwość symbolicznego wyrazu trudnych przeżyć, doświadczania emocji w bezpiecznych warunkach, w formie mówienia "nie wprost". Zajęcia wyzwalają spontaniczność i swobodę ekspresji, uczą technik skutecznej komunikacji. Pozwalają na zaspokajanie takich potrzeb jak: akceptacja, bezpieczeństwo, bycie rozumianym i docenianym. Uwalniają twórczą energię drzemiącą w każdym z nas, otwierają nas na świat doświadczeń i potrzeb zarówno własnych, jak i innych ludzi. Zajęcia trwają 90 minut, w małych grupach co zapewnia uczestnikom poczucie bezpieczeństwa i wspólnoty przy wspólnym malowaniu, rzeźbieniu, tworzeniu muzyki i jej słuchaniu, interpretowaniu tekstów literackich i podejmowaniu prób aktorskich.

 

arteraterapia2

Copyright © 2013. Centrum Pomocy Rodzinie "Modus Vivendi"  Rights Reserved.