^Na górę

Pomagamy rodzinie

Metody terapeutyczne

METODA WERONIKI SHERBORNE

"Za pomocą rytmu i ruchu człowiek wyraża swoją osobowość". System ćwiczeń stworzony przez W.Sherborne wywodzi się z naturalnych potrzeb dziecka. Rozwijanie przez ruch zmierza do: rozwoju świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego, rozwoju świadomości przestrzeni i działania w niej, dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu, rozwoju emocji, opanowywania ich, pewności siebie, inicjatywy rozwoju spontaniczności ruchu, rozwoju koncentracji uwagi, rozwoju sposobów komunikowania się, tworzenia umiejętności rozluźniania się-relaksacji.

METODA DOBREGO STARTU

Zasadniczą role w tej metodzie odgrywają trzy elementy: wzrokowy (wzory graficzne), słuchowy (piosenki) i motoryczny (wykonywanie ruchów zorganizowanych w czasie i przestrzeni, odtwarzanie wzorów graficznych zharmonizowanych z rytmem piosenki). Celem tej metody jest usprawnianie czynności analizatorów: wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno-ruchowego, kształcenie lateralizacji, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni.

metody terapeutyczne

PROGRAM M. I CH. KNILLÓW

Metoda rozwijająca świadomość ciała i ułatwiająca nawiązywanie kontaktów z dzieckiem.

BAJKOTERAPIA

Metoda, która poprzez wykorzystanie bajek uczy, jak radzić sobie z problemami.

MUZYKOTERAPIA

Muzykoterapia jest swoistą metodą terapeutyczną. Jest to metoda postępowania wielostronnie wykorzystująca wieloraki wpływ muzyki na psychosomatyczny ustrój człowieka. Poprzez różne elementy i rodzaje, zróżnicowane formy odbierania i uprawiania, muzyka wywiera leczniczy wpływ zarówno na dzieci, jak i osoby dorosłe. Nadrzędnym celem muzykoterapii jest pomaganie klientowi w aktualizowaniu pełnego potencjału ludzkiego, a nie rozwijanie muzycznych sprawności. Jest to proces leczenia muzyką, aby żyć.

Muzykoterapię wykorzystuje się w celu:

 •     Ujawnienia i rozładowania zablokowanych emocji i napięć
 •     Osiągnięcia integracji w grupie, poprawy komunikacji
 •     Nauki odpoczynku i relaksacji
 •     Usprawnienia funkcji percepcyjno - motorycznych
 •     Uwrażliwienia na muzykę i przyrodę
 •     Wzmocnienia i ułatwienia rehabilitacji, procesu leczenia
 •     Poprawienia kondycji psychofizycznej, wzrostu pozytywnego nastawienia do życia i sił witalnych

Wskazania:

 •     Dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania (dyslektycy)
 •     Dzieci nadpobudliwe, lękowe
 •     Z niską koordynacją ruchową, niepełnosprawni ruchowo
 •     Niedorozwoje, zahamowania, wycofania, mózgowe porażenie dziecięce

 

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

 • Indywidualne lub zespołowe zajęcia terapeutyczne z zastosowaniem odpowiednich metod stymulacji rozwoju psychicznego.
 • Łączenie metod konwencjonalnych wraz z innowacyjnymi formami stymulacji dziecka.
 • Wspieranie rodziny w celu stworzenia warunków sprzyjających rozwojowi dziecka i terapii zaburzonych sfer.

METODA WERBO –TONALNA DLA DZIECI Z ZABURZENIAMI SŁUCHU

Metoda, której celem jest przełożenie ruchów ciała na ruch narządów mowy.Metoda opiera się na ruchu, rytmie i zabawie, nie krępuje dziecka ale aktywizuje je do działania, co przekłada się na artykulację głosek, sylab a w końcu na rozwój mowy.

Copyright © 2013. Centrum Pomocy Rodzinie "Modus Vivendi"  Rights Reserved.