^Na górę

Pomagamy rodzinie

Sala Doświadczania Świata

Nazwa "Sala Doświadczania Świata" jest polskim odpowiednikiem nazwy "Snoezelen" ( czyt. snucelen) – terapii znanej i stosowanej od niemalże 35 lat na całym świecie,  która polega na silnym stymulowaniu poznawania świata na poziomie sensorycznym. Wywodzi się z pojęć: węszyć, obwąchiwać, drzemać, gapić się.

W terapii SNOEZELEN należy akceptować dziecko takim, jakim jest i nawet najprostsze możliwości zajmowania się czymś uznać za wartościowe i pozwalające mu inaczej żyć. W czasie terapii wytwarzamy właściwą atmosferę i przestrzegamy następujących zasad: nie stawiamy wymagań, nie wydajemy poleceń, zostawiamy dziecku możliwość wyboru.

Sala Doświadczania Świata ma nawiązywać do środowiska życia prenatalnego, stąd przebywanie w niej ma spełniać funkcje odprężające, a zarazem dostarczające wielu ważnych wrażeń za pomocą dotyku, dźwięku, koloru i światła. SNOEZELEN oddziałuje korzystnie na poznawcze, zmysłowe i fizyczne niepełnosprawności i umożliwia odprężenie lub stymulację. Pozwala na chłonięcie, badanie i kontrolowanie szerokiego zakresu bodźców zmysłowych w przystępnym otoczeniu. Zwiększa poczucie zaufania i odprężenie, dając możliwość cieszenia się doznaniami zmysłowymi. W bezpiecznym, wygodnym otoczeniu podstawowe zmysły są pobudzane muzyką, efektami świetlnymi i łagodnymi wibracjami. Pozytywne działania przenoszą się na inne sytuacje a w konsekwencji stymulacja i interakcja prowadzą do poprawy komunikacji.

Główny cel terapii:
•    praca nad aktywacją percepcji

Szczegółowe cele terapii:
•    oswojenie z różnymi bodźcami,
•    likwidowanie zaburzeń sensorycznych,
•    osiąganie stanu relaksacji,
•    lepsze rozumienie otoczenia,
•    motywowanie do samodzielnego podejmowania decyzji,
•    pobudzanie aktywności,
•    rozwijanie spostrzegawczości, uwagi, pamięci sensorycznej,
•    nabieranie świadomości istnienia,
•    poprawia orientację w schemacie ciała oraz w przestrzeni,
•    zwiększa chęć do nawiązywania kontaktu,
•    wywołuje zadowolenie i poczucie bezpieczeństwa, ułatwia pokonywanie lęku.

Copyright © 2013. Centrum Pomocy Rodzinie "Modus Vivendi"  Rights Reserved.