^Na górę

Pomagamy rodzinie

Bezpłatny WWR w Siemianowicach

Zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju prowadzą wykwalifikowani specjaliści, terapeuci posiadający przygotowanie merytoryczne i praktyczne.

Coś Cię niepokoi w Twoim dziecku? Przyjdź do nas!

Pobierz naszą ulotkę

ulotka

Zespół

- mgr Barbara Łężak: pedagog, terapeuta rodzinny, wieloletnie doświadczenie w pracy z rodziną, Dodatkowe uprawnienia: specjalizacja w zakresie pomocy ofiara i sprawcą przemocy, właściciel Centrum Pomocy Rodzinie Modus Vivendi
- mgr Magdalena Łężak-Przygoda: psycholog,psychoterapeuta, specjalista Terapii Tomatisa, specjalista w zakresie terapii dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi m.in. autyzm, Asperger, niedosłuch centralny, zaburzenia zachowania, trudności szkolne, Prezes Fundacji Modus Vivendi Siemianowice Śląskie
- mgr Barbara Pietrowska: pedagog, logopeda, surdopedagog, oligofrenopedagog, terapeuta Wczesnego Wspomagania Rozwoju, Dodatkowe uprawnienia: specjalizacja w zakresie Terapii Ręki, Masażu Shantalla, alternatywnej komunikacji
- mgr Teresa Balion: psycholog, psychoterapeuta, wieloletnie doświadczenie w terapii z dorosłymi, rodzinami
- mgr Anna Roman: fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej, pasjonat neurologii dziecięcej i integracji sensomotorycznej
- dr Katarzyna Karwicka: lekarz,pediatra ,Dodatkowe uprawnienia:specjalizacja z reumatologii,specjalista w zakresie orzecznictwa do spraw niepełnosprawności dzieci

- mgr Katarzyna Pleciak: wieloletni nauczyciel języka angielskiego,egzaminator maturalny z języka angielskiego, uprawnienia kierownika kolonii i wypoczynku, nie konwencjonalne metody nauczania języka angielskiego z wykorzystaniem innowacyjnych technologii
- mgr inż. Jakub Szymiczek: inżynier mechaniki budowy maszyn, nauczyciel matematyki, fizyki, geografii, języka angielskiego, opiekun kolonijny,doświadczenie w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu konferencji
- mgr Anna Marszałek: wieloletni nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z elementami logopedii. Od 8 lat pracuje w przedszkolu jako wychowawca grup dzieci w wieku od 3 - 6 lat. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku: terapia pedagogiczna i rewalidacja dzieci z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Posiada certyfikat do prowadzenia zajęć w programie "Przyjaciele Zippiego" - jest to program promujący zdrowie psychiczne dzieci. Kształtuje on i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci, oraz uczy radzenia sobie z trudnościami i wykorzystaniem nabytych umiejętności w codziennym życiu.

Copyright © 2013. Centrum Pomocy Rodzinie "Modus Vivendi"  Rights Reserved.