Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia (od stgr. ψυχή psyche = dusza i therapein = leczyć) – zbiór technik leczących lub pomagających leczyć rozmaite schorzenia i problemy natury psychologicznej. Wspólną cechą wszystkich tych technik jest kontakt międzyludzki, w odróżnieniu od leczenia czysto medycznego.

Psychoterapia indywidualna

Jest to metoda pomagania oparta na bezpośrednim kontakcie terapeuty z klientem. W terapii wskazane jest, by miejsce i czas spotkań sprzyjały szczerej i swobodnej rozmowie, gdyż to właśnie "rozmowa terapeutyczna" jest główną formą oddziaływania psychoterapeuty na klienta.Głównymi czynnikami leczącymi w psychoterapii indywidualnej jest dostarczanie klientowi wiedzy tj. zrozumienia przyczyn swoich wyborów i zachowań, stwarzanie sytuacji umożliwiających odreagowanie emocji, pomoc w integracji doświadczeń i uczuć przeżywanych w różnych okresach życia, ćwiczenie nowych zachowań i umiejętności oraz modelowanie alternatywnych sposobów reagowania.Cele psychoterapii ukierunkowane są zwykle na zmiany zachowań i postaw pacjenta, jak też na rozwój jego kompetencji emocjonalnych, np. na podniesienie poziomu samokontroli, radzenie sobie z lękami oraz stresem, podniesienie samooceny, poprawę zdolności tworzenia więzi, współpracy i komunikowania się z otoczeniem, czy też na poprawę własnej motywacji do działania.

 
 
Centrum Pomocy Rodzinie "Modus Vivendi"
ul.Fojkisa 8, 41-103 Siemianowice Śl.
 

  +48 792 678 661

  +48 668 678 661

  +48 604 708 025

 
 
info@centrumpomocyrodzinie.pl