Szkolenia

Szkolenie: Psychologiczne aspekty zaburzeń uwagi słuchowej( niedosłuch centralny) i innych dysfunkcji u dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

3 godziny dydaktyczne - 2200,00 zł
(cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia)
Termin szkolenia do uzgodnienia. Szkolenie prowadzone przez dwóch terapeutów.

  • Praca warsztatowa -przykłady pracy z grupą poprzez dramę, analizę przypadku, praca poglądowa przy użyciu technik multimedialnych.
  • Dostęp do sprzętu diagnostycznego, terapeutycznego.
  • Uczenie się umiejętności pracy terapeutycznej z dziećmi dysfunkcyjnymi, możliwości osobistych doświadczeń przy użyciu sprzętu innowacyjnego- Diagnoza SAPL,trening słuchowy- Metoda Tomatisa.


1.Czym różni się słyszenie od słuchania?
2.Źródła zaburzenia uwagi słuchowej.
3.Objawy sugerujące występowanie zaburzeń uwagi słuchowej i innych dysfunkcji u dzieci.
4.Postępowanie diagnostyczne.
Diagnostyka terapii SAPL-Tomatis- Test uwagi i lateralizacji słuchowej.
Test ma na celu zbadanie nadwrażliwości słuchowych w obszarach częstotliwości od 125Hz do 8000Hz oraz określenie za jaki obszar dysfunkcji odpowiada i na jakie funkcje, umiejętności ma wpływ. Podczas testu audiometrem badam uwagę słuchowa wewnętrzną
( droga kostna) oraz zewnętrzną(droga powietrzna). Sprawdzam umiejętność lokalizacji dźwięku oraz selekcji dźwięku. Dzięki temu badaniu mogę określić dokładnie obszar nadwrażliwości słuchowych a co za tym idzie trudności emocjonalnych, problemów z zachowaniem, czy trudności szkolnych. Podczas badania interpretuje profil psychologiczny osoby badanej. Jest to wieloaspektowa diagnostyka dzięki, której mogę zaproponować odpowiednią terapię aby zredukować lub wyeliminować konkretną dysfunkcję.
5. Działania terapeutyczne i edukacyjne.
6.Wskazania do pracy z dzieckiem w placówce ,szkole i w domu.

Szkolenia prowadzimy na terenie całego woj. Śląskiego i poza nim.
Możliwość dojazdu do każdej placówki.

Kadra szkoleniowa:
Magdalena Łężak-Przygoda - jestem psychologiem, psychoterapeutą, absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyłam kurs kwalifikacji w zakresie surdopedagogiki jestem specjalistą Metody Tomatisa, diagnostą terapii SAPL- Tomatis. oraz psychoterapii indywidualnej i grupowej dzieci, młodzieży, terapii dorosłych, rodzin, małżeństw. Jestem prezesem Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „MODUS VIVENDI”, które powołałam do życia aby wspierać rodziców dzieci z dysfunkcjami.
Jestem w trakcie 4,5–letniego kursu do certyfikatu psychoterapeuty w zakresie psychoterapii pod kierownictwem dr hab. Andrzeja Cechnickiego „LABORATORIUM COGITO”.
Kurs jest akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Kurs jest w kierunku kształcenia w orientacji psychodynamicznej wraz z podejściem behawioralno- poznawczym i humanistycznym oraz systemowej terapii rodzin ,małżeństw i terapii uzależnień.
Uczestniczyłam także w rocznych zajęciach( self-experience) pogłębiających moją wiedzę i warsztat pracy w obszarze trudności w relacjach i pracy z ciałem-psychodrama.
Posiadam doświadczenie w zakresie koordynacji rehabilitacji słuchu i mowy oraz wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.
Jestem szkoleniowcem z zakresu podnoszenia kompetencji specjalistów, nauczycieli w zakresie diagnozowania i stymulowania rozwoju dzieci przedszkolnych i szkolnych( niedosłuch centralny), innowacyjne formy terapii dla dzieci, młodzieży i dorosłych- Terapia Tomatisa.
Przełomowym momentem w moim życiu było zetknięcie się z innowacyjną terapią audio-pyscho-fonologiczną- Metodą Tomatisa. Terapia słuchowa prof. Tomatisa to jedna z najbardziej zaawansowanych metod wyzwalania naszego potencjału a także diagnozowania problemów psychiki i ciała. Profesor Alfred Tomatis – lekarz, psycholog i nauczyciel – przez ponad 50 lat badał funkcje i role jakie ucho odgrywa w naszym rozwoju fizycznym i emocjonalnym. Odkrycie tzw. Efektu Tomatisa – tj. zasady , że możemy powiedzieć tylko to co może usłyszeć ucho – zostało ogłoszone przez Francuską Akademię Nauk Ścisłych i Medycyny w 1957 roku i stało się podwaliną nowej interdyscyplinarnej nauki : audio – psycho-fonologii.
Profesor Tomatis wraz z wynalezieniem tzw. "elektronicznego ucha", stworzył również podstawy nowej terapii, która jest wykorzystywana w ponad 200 ośrodkach na całym świecie.
Pokazując wpływ jaki ma słuchanie zarówno na nas samych, jak i na innych, profesor Tomatis pomaga nam zrozumieć jak silnie i znacząco na nasze życie może wpłynąć poprawa naszych umiejętności słuchania. Ucho to coś więcej niż tylko narząd słuchu.
Zainspirowana tą innowacyjną terapią w 2010 roku ukończyłam szkolenie z zakresu stymulacji audio-psycho-lingwistycznej Metodą A.A. Tomatisa w Centrum Audio-Psycho-Fonologii „ESPACE” w Warszawie. W swojej pracy łącze terapie Tomatisa z różnymi działaniami terapeutycznymi praca elementami Mandali- sposób dotarcia do siebie, praca indywidualna i grupowa z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym z dysfunkcjami: ADD,ADHD, niedosłuchem centralnym, problemami emocjonalnymi, zaburzenia procesu uwagi, zaburzenia koncentracji, zaburzenia integracji sensorycznej, autyzm, Zespół Aspergera ,grupy wsparcia dla rodziców, diagnoza Bajką FTT, zajęcia z Metody Dobrego Startu z użyciem ucha elektronicznego, zajęcia z Metody Werbo-Tonalnej. Posiadam przygotowanie pedagogiczne oraz jestem nauczycielem kontraktowym.
Jestem zafascynowana diagnostyką terapii SAPL-Tomatis- Test uwagi i lateralizacji słuchowej. Test ma na celu zbadanie nadwrażliwości słuchowych w obszarach częstotliwości od 125Hz do 8000Hz oraz określenie za jaki obszar dysfunkcji odpowiada i na jakie funkcje, umiejętności ma wpływ. Podczas testu audiometrem badam uwagę słuchowa wewnętrzną( droga kostna) oraz zewnętrzną(droga powietrzna). Sprawdzam umiejętność lokalizacji dźwięku oraz dyskryminacji wysokości dźwięku-selekcja dźwięku. Dzięki temu badaniu mogę określić dokładnie obszar nadwrażliwości słuchowych a co za tym idzie ryzyko trudności szkolnych, problemów z zachowaniem oraz trudności emocjonalnych. Jest to wieloaspektowa diagnostyka dzięki, której mogę zaproponować odpowiednią terapię aby zredukować lub wyeliminować konkretną dysfunkcję np. trening słuchowy, zajęcia z integracji sensorycznej, konwencjonalna terapia pedagogiczna lub inne konwencjonalne jaki i innowacyjne terapie(terapia Tomatisa, Johansena,Biofeedback).
Dla mnie diagnostyka SAPL oraz terapia Tomatisa to nie tylko metoda terapeutyczna, to filozofia życia. Pokazała mi, że terapia to proces oraz rozwój poznawczy jak i emocjonalny zarówno dziecka jak i rodziców. Wszystko czego doświadczamy jest użyteczne, bo poszerza świadomość, przybliża nas do życia w pełni.
W Centrum Pomocy Rodzinie ”MODUS VIVENDI” zajmuje się prowadzeniem diagnostyki SAPL, terapii Tomatisa ,terapii psychologicznej z innowacyjnymi formami terapii.
Prowadzę psychoterapię indywidulaną oraz terapie systemową rodzin i małżeństw.
Proponuję pomoc psychologiczną skierowaną do rodziców dzieci z dysfunkcjami , wskazania do pracy z dziećmi. Oferuję możliwość spotkań online.
Regularnie superwizuję swoją pracę. Prywatnie jestem żoną a także mamą Zosi.


Barbara Łężak – jestem pedagogiem, terapeutą rodzinnym, wieloletnim pracownikiem z zakresu pracy z rodziną. Posiadam wszechstronne przygotowanie merytoryczne w zakresie nauk o rodzinie, studia uniwersyteckie, studia podyplomowe w zakresie nauk o rodzinie, przygotowanie warsztatowe do terapii: min. w zakresie systemowej terapii rodzinnej / certyfikat z Collegium Medicum w Krakowie/, w zakresie pomocy rodzinie doświadczającej przemocy /ukończone Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Warszawa/, w zakresie kryzysów małżeńskich oraz w zakresie wychowawczej funkcji rodziny.
Posiadam wieloletnie doświadczenie i umiejętności w rozwiązywaniu trudnych i złożonych problemów dotyczących funkcjonowania społeczno-emocjonalnego.
Regularnie superwizuję swoją pracę.

 
 
Centrum Pomocy Rodzinie "Modus Vivendi"
ul.Fojkisa 8, 41-103 Siemianowice Śl.
 

  +48 792 678 661

  +48 668 678 661

  +48 604 708 025

 
 
info@centrumpomocyrodzinie.pl