Szkoła dla Rodziców

Szkoła dla Rodziców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi oraz podzielenie się swoimi pozytywnymi i negatywnymi doświadczeniami w wychowaniu dzieci.
Głównym celem spotkań jest wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.
Ucząc umiejętności otwartego porozumiewania się w rodzinie przyczyniamy się do budowania silnej więzi między rodzicami a dziećmi.
Spotkania w szkole dla Rodziców są ukierunkowane na przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży oraz podnoszeniem kompetencji wychowawczych rodziców.

Realizacja:

  • 1,5 godzinne spotkanie, docelowo 5-7 spotkań
  • Cena: 120 zł za spotkanie od pary
  • Metoda pracy warsztatowa, grupa 2-4 pary
  • Prowadzenie: dwóch terapeutów

 
 
Centrum Pomocy Rodzinie "Modus Vivendi"
ul.Fojkisa 8, 41-103 Siemianowice Śl.
 

  +48 792 678 661

  +48 668 678 661

  +48 604 708 025

 
 
info@centrumpomocyrodzinie.pl