Pracownia terapeutyczna Metody Tomatisa

Metodę kształcenia uwagi słuchowej (trening słuchowy, metoda stymulacji audio-psycho-lingwistycznej) wynalazł francuski otolaryngolog, neurolog i foniatra - prof. Alfred Tomatis.

Celem tej metody jest wspieranie funkcji słuchowej, dzięki czemu następuje:

• poprawa koordynacji ruchowej

• wspieranie funkcji słuchowej poprzez uregulowanie napięcia mięśni ucha środkowego

• zwiększenie koncentracji

• lepsze zapamiętywanie

• polepszenie radzenia sobie z emocjami/stresem

• poprawa jakości uczenia się

• zmniejszanie liczby popełnianych błędów ortograficznych

• rozwijanie sprawności komunikowania się

• skuteczniejsza nauka języków obcych

• lepsze wykorzystywanie posiadanego potencjału

• poprawa zachowań społecznych

• poprawa pamięci

• podnosi umiejętności wokalne

• niweluje trudności psychomotoryczne

• optymalizuje napięcie mięśniowe

• pobudza czynności umysłowe

• odciąża wzrok

• relaksuje


Trening polega na słuchaniu odpowiednio dobranego materiału dźwiękowego przez urządzenie zwane „Elektronicznym Uchem” - jest to idealny model ludzkiego ucha. Stymulacja odbywa się poprzez odpowiednio filtrowane dźwięki o zróżnicowanej częstotliwości. „Elektroniczne Ucho” ćwiczy ucho w taki sposób, aby mogło pracować bez zakłóceń.
Ćwiczenia te stymulują korę mózgową, która stanowi centrum procesów myślenia. Możemy dobrze słyszeć, ale to nie oznacza, że potrafimy dobrze słuchać - tzn. że mamy prawidłowo rozwiniętą uwagę słuchową. Możemy mieć trudności z prawidłową selekcją i analizą dźwięków, rozróżniania wysokich i niskich częstotliwości, a także nie posiadać umiejętności jednoczesnego kojarzenia znaku graficznego z dźwiękiem, co jest konieczne w przypadku poprawnego czytania i pisania. Może temu towarzyszyć nadpobudliwość psychoruchowa.

Badania prof. Tomatisa dowodzą, że dźwięki o wysokiej częstotliwości pobudzają nasz umysł, a dźwięki o niskiej częstotliwości mają skutek odwrotny. Podczas słuchania dźwięków o różnej częstotliwości wykorzystanych w terapii wpływamy na usprawnienie czynnego słuchania. Szczególnie wykorzystuje się dźwięki wysokie - „pobudzające”. Profesor Tomatis zauważył, że gdy mózg jest dobrze „naładowany”, łatwiej jest się skoncentrować, zapamiętywać i uczyć. Celem terapii jest pobudzanie mózgu za pomocą wysokich dźwięków, odpowiednio przefiltrowanych zawartych w muzyce Mozarta oraz chorałach gregoriańskich. Trening poprawia lateralizację słuchową, czyli powoduje, że prawe ucho staje się dominujące. Dzięki temu można lepiej kontrolować parametry głosu: intonację, barwę, głośność, rytm; a także płynność mowy, co usprawnia komunikowanie się z innymi.

Podczas trwania sesji można rozmawiać, grać w gry planszowe i logiczne, bawić się, uczyć .
Cały trening składa się z kilku faz: od bardzo intensywnego pobudzania dźwiękowego inicjującego terapię do aktywnego udziału pacjenta.

Etap I – 30 godz. ćwiczeń w ciągu 15dni, po dwie godziny dziennie.
Przerwa minimum 3-6 tygodni

Etap II – 15 godz. ćwiczeń 8 dni po dwie godziny
Ta faza koncentruje się na pracy z mikrofonem, tak aby pacjent miał okazję słuchać własnego głosu i pracować z nim.

 
 
Centrum Pomocy Rodzinie "Modus Vivendi"
ul.Fojkisa 8, 41-103 Siemianowice Śl.
 

  +48 792 678 661

  +48 668 678 661

  +48 604 708 025

 
 
info@centrumpomocyrodzinie.pl