Interaktywny Metronom

Co to jest interaktywny metronom?

Interaktywny Metronom (IM – od ang: interactive metronome) to oparty na funkcjach umysłowych program do oceny i ćwiczeń rehabilitacyjnych, opracowany specjalnie w celu poprawy tych funkcji umysłu, które bezpośrednio wpływają na skupienie, uwagę, planowanie w czasie i przestrzeni (motoryczne). To, z kolei korzystnie wpływa na poprawę zdolności ruchowych, łącznie z ogólnymi funkcjami motorycznymi a także z podstawowymi zdolnościami poznawczymi takimi jak planowanie, organizacja i język.

Jest to program ćwiczeń, o określonej strukturze, ze ściśle określonymi progami osiągnięć, który wymusza na pacjencie ruchy zgodne z komputerowo generowanym rytmem. Uczestnicy programu mają synchronizować ruchy kończyn (rąk i nóg) z rytmem dźwięków słyszanych przez słuchawki, powtarzają rytmicznie – zgodnie z tym, co słyszą – określone ruchy, np. stąpanie palcami po specjalnej macie sensorycznej, lub klaskanie w dłonie ubrane w specjalne rękawice IM.


Programem IM przeznaczony jest dla osób:
• Z opóźnieniami rozwoju mowy i funkcji językowych
• Z zaburzeniami sensomotorycznymi
• Z trudnościami w uczeniu się oraz trudnościami poznawczymi i fizycznymi
Licencjonowany zestaw audio lub audio-video dostarcza natychmiastowej informacji zwrotnej. Różnice pomiędzy czasem wykonania pacjentów a rytmem generowanym komputerowo mierzone są w milisekundach. Uzyskany wynik wskazuje na dokładność wyczucia czasu.

METRONOM INTERAKTYWNY (IM) – Rewolucja w rehabilitacji neurologicznej i ruchowej.Korzyści.

Ponad dziesięcioletnie badania kliniczne oraz analizy przypadków wykorzystania IM pokazują, że rezultaty uzyskane w zakresie motoryki, rytmiki, planowania czasu prowadzą do poprawy: uwagi i koncentracji , zachowania ( zmniejszenie agresji, nadpobudliwości psychoruchowej) , koordynacji i kontroli ruchowej, równowagi i sposobu poruszania się, wydolności i wytrzymałości fizycznej organizmu, umiejętności motorycznych umożliwiających samodzielne życie , samodzielności w zakresie korzystania z protez kończyn.

Dla kogo jest IM?

Użycie IM może przynieść pozytywne skutki u osób z problemami:
• z planowaniem czasowo-przestrzennym,
• z opóźnieniami w rozwoju mowy i funkcji językowych,
• z zaburzeniami senso-motorycznymi,
• z trudnościami w uczeniu się,
• z rozmaitymi trudnościami poznawczymi i fizycznymi.

Osoby, które skorzystały z IM to zarówno dzieci i dorośli z następującymi zespołami / objawami: zaburzenia integracji sensorycznej , zespół Aspergera ,Autyzm , ADD/ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi ), porażenie mózgowe.Dlaczego warto skorzystać z IM?

"Uważam, że IM bardzo pozytywnie wpływa na poprawę umiejętności integracji dwustronnej i na zwiększenie czasu napięcia pojedynczych kończyn. Dzieci chętniej angażowały się w wykonywanie bardziej złożonych i trudniejszych zadań" - Tracy Cueli-Dutil, pediatra, Miami Children’s Hospital / Dan Marino Center, Miami, FL

"Zainteresowałem się IM w szczególny sposób ponieważ, podobnie jak inne narzędzia przeze mnie wykorzystywane, może być pomocny w indukowaniu zmian w mózgu. W rezultacie dzieci mogą osiągać niebywały postęp w bardzo krótkim czasie" - Aditi Silverstein, Przewodniczący Ośrodka Rehabilitacji i Rozwoju, Roanoke, VA

"Stosujemy IM w połączeniu z innymi, tradycyjnymi metodami leczenia interdyscyplinarnego w stosunku do pacjentów hospitalizowanych i dochodzących, dzieci i dorosłych. Przy pomocy tego programu wielu naszych pacjentów szybko z pacjentów wymagających intensywnej opieki stało się pacjentami dochodzącymi, uczęszczającymi na mniej intensywną terapię. Zaobserwowaliśmy zdecydowaną poprawę w sposobie poruszania się, koordynacji, skupieniu i uwadze a także w procesach myślowych." - Cheryl Miller- Scot, (otolaryngolog L OTR/L) Dyrektor Generalny Usług Szpitalnych, HealthSouth Hospital

Wyniki badań klinicznych - Uszkodzenia rdzenia kręgowego: Rehabilitację metronomem interaktywnym zastosowano u 32-letniego mężczyzny z niedowładem kończyn dolnych, u którego stwierdzono znaczne zaburzenia reakcji równowagi biodra i kostki. Przed terapią IM nie był w stanie dotykać piętami ziemi w trakcie przemieszczania się, a ćwiczenia na bieżni mechanicznej tolerował jedynie przez dwie minuty przy prędkości pół mili na godzinę. Mężczyzna odbył 19 sesji z IM, po których mógł siedzieć, samodzielnie stać, maszerować na bieżni mechanicznej przez ponad pół godziny przy prędkości 1.2 mili na godzinę, i przemieszczać się samodzielnie na odległość ok. 130 stóp z minimalną pomocą opiekuna.

Udar naczyniowy mózgu: U 46-letniego menedżera stwierdzono udar naczyniowy mózgu (CVA), a w jego następstwie problemy ze zmysłem równowagi. Cierpiał na zaburzenia równowagi, zawroty głowy przy poruszaniu głową lub gałkami ocznymi, problemy decyzyjne z radzeniem sobie w trudnych sytuacjach. Wykazywał znaczną niezborność ruchów, słabą koordynację, trudności ze skakaniem i ogólny brak wyczucia równowagi. Po jedenastu sesjach z użyciem metronomu interaktywnego funkcje równowagi powróciły, zdecydowanie poprawiła się koordynacja ruchów. Wykonywał podskoki i „fikołki” bez utraty równowagi, a zawroty głowy występowały już tylko w 20% czasu. Znów mógł podejmować trudne decyzje wymagane na kierowniczym stanowisku.

Uszkodzenie mózgu w wyniku traumy: D.S. doznał uszkodzenia mózgu w wypadku samochodowym mając 19 lat. Przed zastosowaniem IM ruchy D.S. były nieskładne i brak im było płynności, „zacinał” się w trackie mówienia. W ciągu kilku lat po wypadku udało mu się odzyskać podstawowe ogólne zdolności motoryczne i językowe. Dopiero w wielu 38 lat D.S. został poddany rehabilitacji metronomem interakcyjnym. Już przed zakończeniem szóstej sesji IM z znaczący sposób poprawiły się u niego ogólne funkcje motoryczne i precyzja kontroli ruchów rąk. Po zakończeniu rehabilitacji metronomem interaktywnym D.S. odzyskał symetrię i koordynację ruchów oraz zdecydowanie poprawił płynność mówienia.

 
 
Centrum Pomocy Rodzinie "Modus Vivendi"
ul.Fojkisa 8, 41-103 Siemianowice Śl.
 

  +48 792 678 661

  +48 668 678 661

  +48 604 708 025

 
 
info@centrumpomocyrodzinie.pl