Sala Doświadczania Świata

Nazwa "Sala Doświadczania Świata" jest polskim odpowiednikiem nazwy "Snoezelen" ( czyt. snucelen) – terapii znanej i stosowanej od niemalże 35 lat na całym świecie, która polega na silnym stymulowaniu poznawania świata na poziomie sensorycznym. Wywodzi się z pojęć: węszyć, obwąchiwać, drzemać, gapić się.

W terapii SNOEZELEN należy akceptować dziecko takim, jakim jest i nawet najprostsze możliwości zajmowania się czymś uznać za wartościowe i pozwalające mu inaczej żyć. W czasie terapii wytwarzamy właściwą atmosferę i przestrzegamy następujących zasad: nie stawiamy wymagań, nie wydajemy poleceń, zostawiamy dziecku możliwość wyboru.

Sala Doświadczania Świata ma nawiązywać do środowiska życia prenatalnego, stąd przebywanie w niej ma spełniać funkcje odprężające, a zarazem dostarczające wielu ważnych wrażeń za pomocą dotyku, dźwięku, koloru i światła. SNOEZELEN oddziałuje korzystnie na poznawcze, zmysłowe i fizyczne niepełnosprawności i umożliwia odprężenie lub stymulację. Pozwala na chłonięcie, badanie i kontrolowanie szerokiego zakresu bodźców zmysłowych w przystępnym otoczeniu. Zwiększa poczucie zaufania i odprężenie, dając możliwość cieszenia się doznaniami zmysłowymi. W bezpiecznym, wygodnym otoczeniu podstawowe zmysły są pobudzane muzyką, efektami świetlnymi i łagodnymi wibracjami. Pozytywne działania przenoszą się na inne sytuacje a w konsekwencji stymulacja i interakcja prowadzą do poprawy komunikacji.Główny cel terapii:
• praca nad aktywacją percepcji

Szczegółowe cele terapii:
• oswojenie z różnymi bodźcami,
• likwidowanie zaburzeń sensorycznych,
• osiąganie stanu relaksacji,
• lepsze rozumienie otoczenia,
• motywowanie do samodzielnego podejmowania decyzji,
• pobudzanie aktywności,
• rozwijanie spostrzegawczości, uwagi, pamięci sensorycznej,
• nabieranie świadomości istnienia,
• poprawia orientację w schemacie ciała oraz w przestrzeni,
• zwiększa chęć do nawiązywania kontaktu,
• wywołuje zadowolenie i poczucie bezpieczeństwa, ułatwia pokonywanie lęku.

 
 
Centrum Pomocy Rodzinie "Modus Vivendi"
ul.Fojkisa 8, 41-103 Siemianowice Śl.
 

  +48 792 678 661

  +48 668 678 661

  +48 604 708 025

 
 
info@centrumpomocyrodzinie.pl