Integracja Sensoryczna


Na czym polega terapia w zakresie Integracji Sensorycznej:

Objawy zaburzeń Integracji sensorycznej są tak różnorodne i trudne do zinterpretowania, że należy rozpocząć od dokładnej diagnostyki zaburzeń sensomotorycznych u dziecka, która obejmują obserwacje kliniczne, test południowo-kalifornijski, dokładny wywiad z rodzicem, ankietę i jako uzupełnienie opinie pedagoga szkolnego lub przedszkolnego.

Terapia w sposób uporządkowany dostarcza określone bodźce do układu nerwowego, pomaga w ich prawidłowej interpretacji i adekwatnej odpowiedzi.

Praca z dzieckiem na Sali SI (specjalnie wyposażonej w tym celu) oraz zaangażowanie rodziców w codziennych relacjach z dzieckiem pozwala na poprawę funkcjonowania w otoczeniu, we wchodzeniu w lepsze interakcje z rówieśnikami. Każdy sukces poprawia samoocenę dziecka i podnosi jego wartość.

Zaburzenia Integracji Sensorycznej

Procesy SI rozwijają się w sposób naturalny i automatyczny w wyniku spontanicznej, różnorodnej, typowej dla wieku aktywności dziecka. Dlatego dzieci lubią przetaczanie, huśtanie, skakanie, bieganie, trafianie do celu, granie w piłkę, zabawy na placach zabaw. Jednak są sytuacje gdy dziecko na kolejnych etapach rozwoju nie doświadcza tych bodźców, unika ich lub jego mózg nie potrafi ich dobrze zinterpretować co zmniejsza jego umiejętności funkcjonowania w otoczeniu.
Objawy wskazujące na możliwe nieprawidłowości:

Wiek niemowlęcy i wczesnodziecięcy:
• rozwój ruchowy przebiega nieharmonijnie i z opóźnieniem,
• unikanie kontaktu z bliskimi jak i obcymi ludźmi,
• nietolerancja ubrań, mycia, hałasu,
• lęk przed poruszaniem się po różnych powierzchniach, wysokościach,
• nadaktywność, brak umiejętności wyciszenia i skupienia na zabawie lub ospałość i apatyczność
• niska kreatywność w zabawie.

Wiek przedszkolny:
• nadmierna reakcja na hałas, dotyk, zapach,
• trudność w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami, wycofanie,
• nieostrożność w zabawach z innymi, niezgrabność,
• nadaktywność, bycie ciągle w ruchu lub unikanie aktywności,
• brak skupiania wzroku na wykonywanych czynnościach,
• brak umiejętności jazdy na rowerze, huśtania się na huśtawce,
• brak pomysłu na pokonanie przeszkód i wykonywanie danych czynności, tracenie wątku.

Wiek wczesnoszkolny:
• mogą nasilać się objawy z wieku przedszkolnego
• niepokój, agresja, przygnębienie niepowodzeniami,
• problemy z pisaniem, czytaniem, tempem pracy na lekcjach,
• niezgrabność, ociężałość,
• problemy z rozpoznawaniem stron prawa-lewa,
• obniżona sprawność koordynacji wzrokowo-ruchowej(trafianie do celu, ruchy naprzemienne, przekraczanie linii środkowej),
• problemy z koncentracją, zapamiętywaniem, liczeniem,
• trudności w nauce czytania (wolne tempo, gubienie tekstu),
• problemy z pisaniem (pismo nie mieści się w liniach, bazgranie, gubienie tekstu w czasie przepisywania z tablicy),
• niskie poczucie własnej wartości, zaburzone relacje z rówieśnikami.

 
 
Centrum Pomocy Rodzinie "Modus Vivendi"
ul.Fojkisa 8, 41-103 Siemianowice Śl.
 

  +48 792 678 661

  +48 668 678 661

  +48 604 708 025

 
 
info@centrumpomocyrodzinie.pl