Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego

Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (ang. Auditory Processing Disorder - APD)

Słucham ale nie słyszę… czym różni się słyszenie od słuchania?

SŁYSZENIE
- jest to proces bierny zależy od stanu naszego narządu słuchu
- jeżeli nasz słuch jest uszkodzony możemy mieć problemy ze słyszeniem pewnych dźwięków
-aby móc określić stan słuchu najczęściej wykonujemy badanie audiometryczne

SŁUCHANIE-UWAGA SŁUCHOWA
- jest to proces aktywny
- umiejętność świadomego odbierania bodźców dźwiękowych i czerpania z nich informacji
-osoby z zaburzeniem uwagi słuchowej wydają się czasem puszczać informacje”mimo uszu”- trzeba im kilkakrotnie powtarzać pytania lub polecenia
Do dobrego słyszenia konieczna jest współzależności pomiędzy procesami, które są niezbędne do rozumienia mowy – tzn. do pełnej funkcjonalności słuchu. Kiedy jeden lub kilka elementów tej skomplikowanej sieci procesów jest niedojrzały lub zaburzony dziecko ma problemy ze sprawnym komunikowaniem się za pomocą słuchu i mowy. Zaburzenia te najczęściej ujawniają się u dzieci w okresie przedszkolnym lub w pierwszych klasach szkoły podstawowej, kiedy to gwałtownie rosną wymagania stawiane zmysłowi słuchu.


 
 
Centrum Pomocy Rodzinie "Modus Vivendi"
ul.Fojkisa 8, 41-103 Siemianowice Śl.
 

  +48 792 678 661

  +48 668 678 661

  +48 604 708 025

 
 
info@centrumpomocyrodzinie.pl