Arteterapia

Arteterapia

Zajęcia arteterapii to forma pracy terapeutycznej korzystająca z różnych metod: technik plastycznych, muzycznych, literackich i teatralnych. Umożliwia realizację celów leczniczych, rozwojowych i edukacyjnych.

Arteterapia wspiera proces poznawania siebie i samoakceptacji, pomaga radzić sobie z własnymi emocjami. Daje możliwość symbolicznego wyrazu trudnych przeżyć, doświadczania emocji w bezpiecznych warunkach, w formie mówienia "nie wprost". Zajęcia wyzwalają spontaniczność i swobodę ekspresji, uczą technik skutecznej komunikacji. Pozwalają na zaspokajanie takich potrzeb jak: akceptacja, bezpieczeństwo, bycie rozumianym i docenianym. Uwalniają twórczą energię drzemiącą w każdym z nas, otwierają nas na świat doświadczeń i potrzeb zarówno własnych, jak i innych ludzi.

Zajęcia odbywają się w małych grupach co zapewnia uczestnikom poczucie bezpieczeństwa i wspólnoty przy wspólnym malowaniu, rzeźbieniu, tworzeniu muzyki i jej słuchaniu, interpretowaniu tekstów literackich i podejmowaniu prób aktorskich.


 
 
Centrum Pomocy Rodzinie "Modus Vivendi"
ul.Fojkisa 8, 41-103 Siemianowice Śl.
 

  +48 792 678 661

  +48 668 678 661

  +48 604 708 025

 
 
info@centrumpomocyrodzinie.pl