Trening umiejętności społecznych

Trening umiejętności społecznych - zajęcia grupowe

W Centrum Pomocy Rodzinie umiejętności społecznych uczymy poprzez cykl zajęć grupowych. Zajęcia mają na celu m.in. poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych niezwykle przydatnych w radzeniu sobie ze swoimi problemami, uczą się odpowiednich zachowań społecznych, m.in. tego, wypracowują sposoby radzenia sobie z własnymi emocjami, trenują jak reagować na zaczepki innych, jak panować nad własną złością, jak rozwiązywać konflikty z rówieśnikami, jak czekać na swoją kolej, jak umiejętnie przegrywać w grach rówieśniczych, jak ponosić konsekwencje swojego zachowania.

Uczą się przestrzegania norm i zasad panujących w grupie. W zależności od specyfiki grupy i problemów poszczególnych jej członków cykl obejmuje minimum 15 spotkań. Pierwsze zajęcia to głównie zawiązanie się grupy, integracja jej członków, wzajemne poznanie się, kolejne spotkania to wyrobienie wzorców właściwych zachowań w sytuacjach trudnych by na koniec sprawdzić i utrwalić nabyte umiejętności.

Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu w soboty w grupach maksymalnie 5 osobowych.

Koszt zajęć terapeutycznych wynosi 60,00 złotych od osoby za 90 minut.

Aby zakwalifikować się na zajęcia zapraszamy na diagnozę psychologiczna wraz z testem uwagi słuchowej.

 
 
Centrum Pomocy Rodzinie "Modus Vivendi"
ul.Fojkisa 8, 41-103 Siemianowice Śl.
 

  +48 792 678 661

  +48 668 678 661

  +48 604 708 025

 
 
info@centrumpomocyrodzinie.pl