LEGO - Robotyka

Dzieci i młodzież podczas zajęć pracuje na specjalnych zestawach klocków lego np. LEGO MINDSTORM ,LEGO WEDO 2.0, LEGO BOOST.

Dzięki tej metodzie edukacyjnej przy użyciu wysokiej klasy sprzętu dydaktycznego i zabawek edukacyjnych (komputery, tablety, zestawy lego) dzieci i młodzież uczą się:

  • rozwijać sprawność manualną
  • ćwiczyć pamięć
  • uczyć się twórczego, logicznego i przestrzennego myślenia
  • rozwijać umiejętności matematyczne
  • uczyć się współdziałania i pracy w grupie
  • uczyć się konsekwencji i dążenia do celu
  • uczyć się strategicznego i analitycznego myślenia
  • rozwijać umiejętność pracy w skupieniu przy coraz bardziej skomplikowanych projektach robotów

KLUCZOWE KOMPETENCJE ROZWIJANE PRZEZ ROZWIĄZANIA LEGO EDUCATION:
Kompetencje językowe i literackie- litery, mówienie, opowiadanie historii
Rozumienie związku przyczynowo-skutkowego

Kompetencje matematyczne- liczby, kształty, kolory, zbiory.
Rozwiązywanie problemów

Kompetencje poznawcze- przyroda, nauka, technika, technologie, obserwowanie i opisywanie świata ,rozwijanie wyobraźni,tworzenie reprezentacji

Kompetencje fizyczne- mała motoryka, duża motoryka, zachowania prozdrowotne

Rozwój emocjonalny- rozpoznawanie i wyrażanie emocji, empatia

Rozwój społeczny- funkcjonowanie w społeczności, wartości, demokracja,odgrywanie ról i współpraca
Badania pokazują, że fizyczne zaangażowanie przed uczeniem się, w trakcie lub po stymuluje mózg do lepszego zapamiętania informacji. Podczas zajęć kształtowane są umiejętności m.in. rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia.

 
 
Centrum Pomocy Rodzinie "Modus Vivendi"
ul.Fojkisa 8, 41-103 Siemianowice Śl.
 

  +48 792 678 661

  +48 668 678 661

  +48 604 708 025

 
 
info@centrumpomocyrodzinie.pl