Kreatywny maluch

Program powstał z myślą o dzieciach w wieku od 1,5-2,5 lat. Program ma charakter zabawowy, ogólnorozwojowy i psychoedukacyjny. Program realizowany będzie poprzez zorganizowanie zajęć w godzinach popołudniowych z udziałem lub bez obecności rodziców pod okiem pedagoga, psychologa, psychoterapeuty. Spotkania prowadzone będą w małych grupach, trwać będą 60 minut.


Odpowiada na potrzeby dzieci i ich rodziców w zakresie wyrównania szans dzieci w rozwoju edukacyjnym, społecznym i emocjonalnym, poznawaniu własnej wartości, uzdolnień, zainteresowań, kształtowaniu umiejętności interpersonalnych i stymulacji ich rozwoju.


Program pozwoli małemu dziecku na nawiązanie więzi społecznych oraz pogłębić ich więzi z rodzicami, podnieść samoocenę dziecka, rozpoznać jego indywidualne zdolności, talenty i mocne strony każdego dziecka, wspiera w rozumieniu i przeżywaniu pozytywnych wartości oraz pomaga w budowaniu pożądanych postaw społecznych.


Program jest tak przygotowany, że zaplanowane zajęcia bazują na rzeczach bliskich dziecku, podążając za jego naturalnymi potrzebami. Osią programu są zajęcia oparte na Metodzie Ruchu Rozwijającego W. Sherborne jako tej, która pozwala małym dzieciom na zdobywanie szerokich doświadczeń ruchowych i czuciowych oraz poznawanie otaczającego świata wszystkimi zmysłami. Formułę programu wzbogacają zajęcia plastyczne, muzyczne, rytmiczne, z zakresu pedagogiki zabawy, zabaw paluszkowych, masażyków dziecięcych.


Aktywny wypoczynek, wsparty zajęciami prowadzonymi w zdrowych i bezpiecznych warunkach, wpłyną pozytywnie na rozwój psychofizyczny i społeczny dzieci.

 
 
Centrum Pomocy Rodzinie "Modus Vivendi"
ul.Fojkisa 8, 41-103 Siemianowice Śl.
 

  +48 792 678 661

  +48 668 678 661

  +48 604 708 025

 
 
info@centrumpomocyrodzinie.pl