Funkcje mózgu wpływające na uczenie się

Współpraca półkul mózgowych

Każda półkula mózgu obsługuje pewne funkcje umysłu. Powszechnie uważa się ,że w lewej – logicznej – znajdują się ośrodki mowy, logicznego, racjonalnego myślenia, wspiera ona czytanie, liczenie, porządkowanie.
Z kolei prawa - twórcza półkula – odpowiada za emocje, kojarzenie, pomysłowość , twórczość, w niej mają swoje źródło wyobraźnia i intuicja.
Zazwyczaj używamy swoich półkul naprzemiennie. Często zdarza się, że funkcje jednej dominują. Mamy wówczas do czynienia z osobami o różnych zdolnościach: informatycy, prawnicy, matematycy, a z drugiej strony artyści, wybitni naukowcy.
Obydwie półkule uzupełniają się ,współpracują ze sobą przy odbiorze sygnałów zmysłowych i reagowaniu na nie. Dlatego optymalnym stanem do nauki jest zintegrowana praca obu półkul.

Zintegrowana praca obu półkul ułatwia uczenie się i zapamiętywanie.

Przed przystąpieniem do nauki wykonaj ćwiczenia, które pobudzą działanie obu półkul mózgowych!

  • Przykładowo :sięganie prawą ręką do lewej stopy i odwrotnie, leniwa ósemka, kreatywne rysowanie, burza mózgu, pozycja sowy, nierutenowe poruszanie się(np. wchodzenie po schodach tyłem, wykonywanie różnych czynności ręką, którą rzadziej się posługujemy.


Aktywna praca obu półkul to szybka i przyjemna nauka!

  • szybkie przyswojenie nowych informacji
  • koncentracja
  • pomysłowość
  • umiejętności twórczeLiteratura:
Porady Lekarza Rodzinnego Nr 72 "Uczenie się... a pamięć"

Magdalena Łężak-Przygoda

 
 
Centrum Pomocy Rodzinie "Modus Vivendi"
ul.Fojkisa 8, 41-103 Siemianowice Śl.
 

  +48 792 678 661

  +48 668 678 661

  +48 604 708 025

 
 
info@centrumpomocyrodzinie.pl