^Na górę

Pomagamy rodzinie

Bezpłatny WWR w Siemianowicach

Zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju prowadzą wykwalifikowani specjaliści, terapeuci posiadający przygotowanie merytoryczne i praktyczne.

Coś Cię niepokoi w Twoim dziecku? Przyjdź do nas!

Pobierz naszą ulotkę

ulotka

Aktualności

Nasza fundacja wyróżniona przez Panią Minister

Fundacja Modus Vivendi otrzymała wyróżnienie z rąk  Elżbiety Rafalskiej - minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Miało to miejsce w dniu 16 marca 2018 roku w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, podczas zorganizowanej przez wojewodę śląskiego konferencji pt. „Rodzina w centrum uwagi”. Fundacja  została wyróżniona "za działania wpierające rodziny i osoby niepełnosprawne wymagające pomocy i otwartego serca".

To dla nas ogromny sukces a przede wszystkich motywacja do dalszych działań. Składamy szczególne podziękowania p.Danucie Sobczyk - pełnomocnikowi ds rodziny oraz p.Edycie Świądczak-Gurzędzie - pełnomocnikowi ds. osób niepełnosprawnych oraz władzom samorządowym, dzięki ich wsparciu Fundacja Modus Vivendi rozpoczęła i rozwija swoją działalność właśnie w Siemianowicach Śląskich.

Czytaj więcej...

Uwaga czeka praca!!!

Poszukujemy nauczyciela języka angielskiego z kwalifikacjami:

Nauczyciel języka angielskiego- ukończona filologia angielska z przygotowaniem pedagogicznym z minimum 4-letnim doświadczeniem w prowadzeniu zajęć z języka angielskiego.

Oferujemy pracę w prowadzeniu zajęć z języka angielskiego dla dzieci w wieku szkolnym 7-11 lat. Zajęcia w kameralnych grupach, na terenie Siemianowic Śl. w godzinach popołudniowych.

Kontakt:
Fundacja Modus Vivendi
Ul. Fojkisa 8a Siemianowice Śl.
Telefon: 668-678-661
sekretariat Fundacji:792-678-661

Promocja wakacyjna dla podopiecznych Centrum Pomocy Rodzinie Modus Vivendi

Przygotowaliśmy dwie wakacyjne oferty przeznaczone dla naszych podopiecznych:
- Trening słuchowy Metodą Tomatisa, cena promocyjna: 40zł/h  25 zł/h
- Zajęcia Integracji Sensorycznej, cena promocyjna: 60zł/45min  45 zł/45min

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą:

Czytaj więcej: Promocja wakacyjna dla podopiecznych Centrum Pomocy Rodzinie Modus Vivendi

"Trampolina do przyszłości" dla dzieci z opinią WWR

Niepubliczne Przedszkole SPORTUSIE w Katowicach w partnerstwie z Fundacją Modus Vivendi z Siemianowic Śl. realizuje w roku przedszkolnym 2017/2018 projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, pod nazwą: „Trampolina do przyszłości”.
Do projektu zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym, posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWR).
2017 07 ulotka trampolinaW ramach projektu dzieci otrzymują BEZPŁATNIE opiekę przedszkolną w godz. 6.30 – 17.30 oraz BEZPŁATNE zajęcia dodatkowe:
- codziennie język obcy
- akademia piłki nożnej
- fitness
- karate
- taniec
- zajęcia logopedyczne
- spotkania z psychologiem
- gimnastykę korekcyjną
- zajęcia plastyczne, muzyczne i ruchowe

W ramach wczesnego wspomagania rozwoju każde dziecko otrzymuje DODATKOWO I BEZPŁATNIE min. 18 godzin miesięcznie zajęć indywidualnych i grupowych  w obszarach:
- motoryki (choreoterapia, zajęcia ruchowe z SI, logorytmika, NDT Bobath, PNF, zajęcia pedagogiczne, psychologiczne).
Zajęcia rozwijają funkcje motoryczne i niwelują takie zdiagnozowane bariery jak: słabe poczucie rytmu,  słabe napięcie mięśniowe (niechęć do rysowania, słabe grafomotoryczne funkcje) , trudności w małej i dużej motoryce,  problemy w orientacji w schemacie ciała,  mylenie orientacji strony prawej i lewej.
- słuchu (muzykoterapia, Metoda Tomatisa-trening słuchowy, Biofeedback, zajęcia logopedyczne, psychologiczne, pedagogiczne).
Zajęcia wspierają funkcje słuchowe dziecka i niwelują deficyty w tym zakresie: słuchanie receptywne (skierowane na zewnątrz do otaczającego świata) wyrównują szanse edukacyjne i rozwojowe dzieci ze specjalnymi potrzebami w zakresie: słaba koncentracja uwagi, nadwrażliwości na dźwięki,  nieprawidłowa interpretacja pytań i poleceń, trudność w rozróżnianiu podobnie brzmiących słów,  gorsze rozumienie mowy,  trudność spełniania wieloczłonowych poleceń, słuchanie ekspresyjne skierowane do wewnątrz (kontrola własnych wypowiedzi) brak ekspresyjności wypowiedzi, słaba płynność i wyrazistość wypowiedzi, mały zasób słownictwa, stereotypowe wyrażenia.
- komunikacji i postaw społecznych (Arteterapia/TUS/muzykoterapia, dogoterapia, hortiterapia, zajęcia relaksacyjne, dramatoterapia, ludoterapia, zajęcia psychologiczne).
Zajęcia wspierają rozwój aktywnych, kreatywnych postaw społecznych i niwelują deficyty w tym zakresie: niska samoocena,  obniżone poczucie własnej wartości, niedojrzałość emocjonalna, słaba motywacja do nauki, niska tolerancja na frustrację, nieśmiałość, drażliwość. Zwiększają przepływ kreatywności i energii i niwelują następujące zdiagnozowane deficyty: większa męczliwość i nadaktywność, większa skłonność do ulegania przygnębieniu, trudność w radzenie sobie z codziennymi obowiązkami

Do pobrania:
- ulotka "Trampolina do przyszłości"
- karta zgłoszenia: wersja PDF   /   wersja DOCX

Ilość miejsc ograniczona decyduje kolejność przesłanych zgłoszeń.
Zapisy: Fundacja Modus Vivendi  Siemianowice Śl. ul.Fojkisa 8a; tel.: 668-678-661 lub 792 678-661, info@centrumpomocyrodzinie.pl
lub Niepubliczne Przedszkole Sportusie Katowice ul. Konduktorska 35; tel.: 537 707 900, info@kinder–park.pl, www.kinder-park.pl

Copyright © 2013. Centrum Pomocy Rodzinie "Modus Vivendi"  Rights Reserved.