^Na górę

Pomagamy rodzinie

Bezpłatny WWR w Siemianowicach

Zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju prowadzą wykwalifikowani specjaliści, terapeuci posiadający przygotowanie merytoryczne i praktyczne.

Coś Cię niepokoi w Twoim dziecku? Przyjdź do nas!

Pobierz naszą ulotkę

ulotka

Aktualności

Badania przesiewowe słuchu - koncentracji uwagi

W okresie od października 2015r. do stycznia 2016r., Fundacja Modus Vivendi przeprowadziła badania przesiewowe  słuchu - koncentracji uwagi. Badaniami objętych zostało 82 dzieci w wieku 4, 5-ciu i 6-ciu lat z Siemianowic Śląskich.

Zachęcamy do zaponania się z wynikami badań, zostały one przedstawione władzom naszego miasta.

Odpowiedzią na przeprowadzone badania słuchu-koncentracji uwagi jest zorganizowanie przez Fundację Modus  Vivendi Wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w ramach którego Fundacja proponuje Bezpłatnie trening słuchowy Metoda Tomatisa oraz:

  • konwencjonalna terapia pedagogiczna oraz psychologiczna z elementami terapii Tomatisa- wykorzystanie „ucha elektronicznego” –trening słuchowy- praca z mikrofonem, zajęcia relaksacyjne, wizualizacja
  • konwencjonalna terapia pedagogiczna z elementami terapii ręki, masaż Shantali czy elementy metody integrowania odruchów wg. Programu szkolnego Sally Godard
  • konwencjonalna terapia logopedyczna  przy użyciu treningu słuchowego, który wpływa na kształtowanie słuchu fonemowego, fonetycznego  ( umiejętność analizy i syntezy sylabowej i głoskowej);treningi rozwijające pamięć słuchową
  • zajęcia z elementami integracji sensorycznej
  • zajęcia grupowe z elementami Treningu Umiejętności Społecznych
  • zajęcia grupowe „zmysłowa grafomotoryka”
  • trening słuchowy Metodą Tomatisa
  • zajęcia fizjoterapeutyczne

Nasze wysiłki zostały także docenione w lokalnej prasie:

zab sluchu artykul

Copyright © 2013. Centrum Pomocy Rodzinie "Modus Vivendi"  Rights Reserved.