^Na górę

Pomagamy rodzinie

Bezpłatny WWR w Siemianowicach

Zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju prowadzą wykwalifikowani specjaliści, terapeuci posiadający przygotowanie merytoryczne i praktyczne.

Coś Cię niepokoi w Twoim dziecku? Przyjdź do nas!

Pobierz naszą ulotkę

ulotka

Aktualności

Promocja wakacyjna dla podopiecznych Centrum Pomocy Rodzinie Modus Vivendi

Przygotowaliśmy dwie wakacyjne oferty przeznaczone dla naszych podopiecznych:
- Trening słuchowy Metodą Tomatisa, cena promocyjna: 40zł/h  25 zł/h
- Zajęcia Integracji Sensorycznej, cena promocyjna: 60zł/45min  45 zł/45min

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą:

TRENING SŁUCHOWY METODĄ TOMATISA DLA DZIECI OBJĘTYCH WCZESNYM WSPOMAGANIEM ROZWOJU W NASZEJ PLACÓWCE, dodatkowa możliwość dokupienia godzin:
CENA REGULARNA : 40 ZŁ/1H
CENA PROMOCYJNA: 25,00 ZŁ/1H
Trening polega na słuchaniu odpowiednio dobranego materiału dźwiękowego przez urządzenie zwane „Elektronicznym Uchem” - jest to idealny model ludzkiego ucha. Stymulacja odbywa się poprzez odpowiednio filtrowane dźwięki o zróżnicowanej częstotliwości. „Elektroniczne Ucho” ćwiczy ucho w taki sposób, aby mogło pracować bez zakłóceń.
Ćwiczenia te stymulują korę mózgową, która stanowi centrum procesów myślenia. Możemy dobrze słyszeć, ale to nie oznacza, że potrafimy dobrze słuchać - tzn. że mamy prawidłowo rozwiniętą uwagę słuchową. Możemy mieć trudności z prawidłową selekcją i analizą dźwięków, rozróżniania wysokich i niskich częstotliwości, a także nie posiadać umiejętności jednoczesnego kojarzenia znaku graficznego z dźwiękiem, co jest konieczne w przypadku poprawnego czytania i pisania. Może temu towarzyszyć nadpobudliwość psychoruchowa.
Podczas trwania sesji można rozmawiać, grać w gry planszowe i logiczne, bawić się, uczyć .
Cały trening składa się z kilku faz: od bardzo intensywnego pobudzania dźwiękowego inicjującego terapię do aktywnego udziału pacjenta.
KONWENCJA TERAPII TOMATISA:
Etap I – 30 godz. ćwiczeń w ciągu 15dni, po dwie godziny dziennie.
Przerwa minimum 2-6 tygodni
Etap II – 15 godz. ćwiczeń  8 dni po dwie godziny
Ta faza koncentruje się na pracy z mikrofonem, tak aby pacjent miał okazję słuchać własnego głosu i pracować z nim.

 

ZAJĘCIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ DLA DZIECI OBJĘTYCH WCZESNYM WSPOMAGANIEM ROZWOJU W NASZEJ PLACÓWCE
CENA REGULARNA : 60 ZŁ/45MINUT
CENA PROMOCYJNA: 45,00 ZŁ/45MINUT
- Celem terapii SI jest poprawa połączeń synaptycznych centralnego układu nerwowego dziecka czyli poprawa jakości przesyłania i organizacji informacji odbieranych przez różne jego zmysły: (przedsionkowy - odpowiada za równowagę i rejestrację ruchu ciała, propriocepcji - czucia własnego ciała, dotyku, wzroku, słuchu, węchu, smaku).

- Głównym natomiast zadaniem terapii SI jest dostarczenie dziecku, podczas jego aktywności ruchowej, kontrolowanej przez terapeutę ilości bodźców sensorycznych, wywołujących w konsekwencji poprawę integracji bodźców docierających do dziecka z otoczenia, jak i jego ciała.

- Terapia SI polega na aktywności i ćwiczeniach ruchowych stymulujących powyższe układy zmysłów. Do terapii wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt taki jak: podwieszane platformy, hamaki, deskorolki, równoważnie, a także materiały różnej faktury do stymulacji dotykowej, materiały do stymulacji wzrokowej, węchowej, smakowej itp. Terapeuta SI bazując na swoim doświadczeniu i wiedzy, dostosowuje trudność zadań i ćwiczeń do poziomu możliwości dziecka oraz jego samopoczucia. Inaczej ujmując, ćwiczenia nie mogą być ani zbyt łatwe, ani zbyt trudne dla dziecka.

- Terapia SI poprawia funkcjonowanie centralnego układu nerwowego( mózgu) dziecka i wpływa na zmianę jego zachowania w sferze motorycznej (kształtuje prawidłowe napięcie mięśniowe i koordynację ruchową), emocjonalnej oraz poprawia umiejętności językowe i poznawcze, a przede wszystkim wpływa na lepszą efektywność uczenia się przez dziecko.

- Terapia SI trwa najczęściej od 6 do 24 miesięcy terapeutycznych, a sesje odbywają się1-2 razy w tygodniu Czas trwania terapii i intensywność sesji zależy od stopnia nasilenia zaburzeń procesów integracji sensorycznej oraz tempa postępów dziecka.

Copyright © 2013. Centrum Pomocy Rodzinie "Modus Vivendi"  Rights Reserved.