^Na górę

Pomagamy rodzinie

Centrum Pomocy Rodzinie "Modus Vivendi"

Na podstawie doświadczeń w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością i jego rodziną oraz podążając za najnowszymi metodami terapeutycznymi zrodził się pomysł utworzenia naszego Centrum.

CENTRUM POMOCY RODZINIE "MODUS VIVENDI" zostało stworzone i przygotowane z myślą o dzieciach z deficytami oraz problemami rozwojowymi jak również z myślą o rodzinach tych dzieci. Nasze Centrum jest miejscem gdzie w stworzonej przez nas domowej, ciepłej atmosferze będącej podłożem do trafnej diagnozy, skutecznej terapii dzieci i dobrego samopoczucia ich opiekunów, oferujemy pomoc w zakresie diagnozy i terapii dla dzieci z deficytami w rozwoju. Świadczymy również konsultacje i terapie dla rodziców.

logo

Prawidłowo postawiona diagnoza i szybko wdrożone wielopoziomowe działania terapeutyczne w tym innowacyjne formy terapii w znaczącym stopniu mają wpływ na zmniejszenie lub wyeliminowanie konsekwencji kłopotów psychologicznych czy emocjonalnych z jakimi boryka się dziś wiele dzieci.

Celem, który sobie wyznaczyliśmy jest profesjonalna pomoc dzieciom z różnymi problemami rozwojowymi (dysleksja, niedosłuch centralny, spektrum autyzmu ,Zespół Aspergera, Zespół Downa, Mózgowe Porażenie Dziecięce, ADHD/ADD, trudności szkolne, zaburzenia zachowania, zaburzenia komunikacji, zaburzenia integracji sensorycznej, i inne).

Rodzicom dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych pragniemy pomóc w lepszym poznaniu ich dziecka, znalezieniu jego mocnych stron i ustaleniu najlepszych dróg oddziaływań.

Wspieramy rodzica zarówno w działaniu terapeutycznym wobec dziecka jak i w stosunku do samego rodzica. Z naszych doświadczeń wynika, że dziecko z dysfunkcją często  jest objawem całego układu funkcjonowania rodziny stąd szeroki zakres  pomocy psychologicznej- terapii rodzinnej czy indywidualnej.
Centrum również oferuje szeroki wachlarz pomocy psychologicznej dla indywidualnego klienta w tym innowacyjne formy terapeutyczne.

Oferujemy konsultacje pedagogiczną, psychologiczną i logopedyczną:

 • ADD
 • ADHD
 • DYSLEKSJA
 • NIEDOSŁUCH CENTRALNY
 • ZESPÓŁ ASPERGERA
 • AUTYZM
 • NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ INTELEKTUALNA
 • PROBLEMY EMOCJONALNE
 • TRUDNOŚCI SZKOLNE
 • ZABURZENIA NEUROROZWOJOWE
 • DIAGNOZA I TERAPIA ZABURZEŃ UWAGI SŁUCHOWEJ –TEST UWAGI SŁUCHOWEJ
 • TERAPIA TOMATISA-TRENING SŁUCHOWY
 • FIZJOTERAPIA
 • PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA I RODZINNA
 • ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE I EDUKACYJNE DLA DZIECI
 • ZAJĘCIA GRUPOWE DLA DZIECI
 • KONSULTACJE I OPRACOWYWANIE DOMOWYCH PROGRAMÓW TERAPEUTYCZNYCH
 • GRUPY WSPRACIA

Dodatkowo organizujemy:

 • SZKOLENIA I WARSZTATY Z ZAKRESU METOD PRACY Z DZIECKIEM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DLA RODZICÓW,
 • SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI, PEDAGOGÓW, PSYCHOLOGÓW,
 • SZKOLENIA I WARSZTATY Z ZAKRESU METOD PRACY Z DZIECKIEM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DLA RODZICÓW,
 • SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI, PEDAGOGÓW, PSYCHOLOGÓW,
 • KONSULTACJE I SUPERWIZJE W ZAKRESIE PROWADZENIA TERAPII Z DZIEĆMI  I MŁODZIEŻĄ O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH- W TYM INNOWACYJNE FORMY DIAGNOZY I TERAPII.

Metody teraputyczne:

 • METODA TOMATISA
 • METODA WERBO-TONALNA
 • METODA DOBREGO STARTU
 • TEST BAJEK FTT
 • MUZKOTERAPIA
 • ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE Z ELEMENTAMI KARATE

Serdecznie zapraszam
Magdalena Łężak-Przygoda

Copyright © 2013. Centrum Pomocy Rodzinie "Modus Vivendi"  Rights Reserved.